تا %100 تخفیف سرویس‌های منتخب در سه شنبه‌های طلایی آچاره

در سه شنبه‌های طلایی آچاره برای تعدادی از سرویس‌های آچاره کدهای تخفیف با درصد تخفیف مختلف قرار داده شده است. این سرویس‌ها شامل %100 تخفیف سرویس مشاوره حقوقی، %10 تخفیف سرویس نظافت ویژه، %12 تخفیف سرویس شستشو، %20 تخفیف سرویس تعمیر موبایل، %30 تخفیف سرویس کارواش، %20 تخفیف خدمات زیبایی بانوان، %20 تخفیف سرویس سوخت رسانی و %50 تخفیف خدمات خودرو می‌باشد. برای مشاهده کدهای تخفیف سرویس‌های منتخب در وبسایت آچاره بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.