بلک فرایدی تگموند

بزرگترین حراج سال تگموند پنج شنبه 2 آذرماه ساعت 21:00 شروع می شود. تا 90% تخفیف برندهای مطرح و 5% تخفیف بیشتر با سفارش از اپلیکیشن تگموند بهره مند شوید.