مکالمه رایگان همراه اول در روز تولدتان

متولدین آذر ماه می توانند در روز تولدشان با شماره گیری کد # 411 * 10 * از 24 ساعت مکالمه رایگان درون شبکه همراه اول بهره مند شوند.