هر روز یک غذا با تخفیف ویژه چنگال

در صفحه پیشنهاد روز چنگال هر روز یک غذا با تخفیف ویژه پیشنهاد می‌شود. پیشنهاد امروز %25 تخفیف انواع کباب می‌باشد. برای ورود به وبسایت چنگال بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.