24 ساعت مکالمه رایگان همراه اول برای مناطق زلزله زده

در استان های ایلام و کرمانشاه