30% تخفیف بسته‌های 10 و 50 گیگابایت شاتل

برای مشتریان فعلی اعتبار تا 30 آبان ماه