تا 40% تخفیف آموزش‌های فرادرس

مهلت استفاده تا چهارشنبه 24 آبان ماه با وارد کردن کد تخفیف مبلغ مشخص شده از مجموع سفارش کسر می شود. کمتر از 25 هزار تومان خرید = مقدار تخفیف 5 هزار تومان بیش از 25 هزار تومان تا 50 هزار تومان خرید = مقدار تخفیف 10 هزار تومان بیش از 50 هزار تومان تا 90 هزار تومان خرید= مقدار تخفیف 20 هزار تومان بیش از 90 هزار تومان تا 140 هزار تومان خرید= مقدار تخفیف 35 هزار تومان بیش از 140 هزار تومان خرید = 40% تخفیف

کوپن‌های دیگر فرادرس