چیلیوری
کد تخفیف

60% تخفیف چیلیوری در اهواز

با وارد کردن کد تخفیف از %60 تخفیف چیلیوری برای سفارش اول، با سقف تخفیف 12 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

30% تخفیف چیلیوری

با وارد کردن کد تخفیف از %30 تخفیف چیلیوری با سقف تخفیف 7500 تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

25% تخفیف انواع پیتزا چیلیوری

با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف انواع پیتزا چیلیوری با سقف تخفیف 5 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

50% تخفیف چیلیوری

مخصوص سفارش اول، با وارد کردن کد تخفیف از %50 تخفیف چیلیوری با سقف تخفیف 10 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

25% تخفیف انواع کباب در چیلیوری

با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف انواع کباب چیلیوری با سقف تخفیف 5 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

25% تخفیف برگرهای چیلیوری

با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف برگرهای چیلیوری با سقف تخفیف 5 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

50% تخفیف اپلیکیشن چیلیوری

مخصوص سفارش اول،با وارد کردن کد تخفیف از %50 تخفیف اپلیکیشن چیلیوری با سقف تخفیف 10 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

25% تخفیف اپلیکیشن چیلیوری

با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف اپلیکیشن چیلیوری با سقف تخفیف 5 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
پیشنهاد تخفیف دار منقضی شده

دریافت کد تخفیف با بازی اسم و فامیل چیلیوری

با شرکت در بازی اسم و فامیل چیلیوری کد تخفیف 15 تا 50% دریافت خواهید کرد. پس از شروع بازی به مدت 60 ثانیه زمان دارید تا بازی خود را انجام دهید و در صورتی که تمام جواب‌هایتان صحیح باشد، با وارد کردن شماره تلفن خود کد تخفیف 15 تا 50% دریافت خواهید کرد. محدودیتی برای تعداد بازی وجود ندارد اما هر فرد حداکثر یک کد تخفیف دریافت خواهد کرد. برای شرکت در بازی اسم و فامیل چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

25% تخفیف سوخاری‌های چیلیوری

مخصوص غذاهای سوخاری می‌باشد. با وارد کردن کد، می‌توانید تا سقف 5 هزار تومان از چیلیوری تخفیف بگیرید. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

50% تخفیف چیلیوری

مخصوص سفارش اول و نیز سقف تخفیف 10 هزار تومان می‌باشد. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

20% تخفیف چیلیوری

سقف تخفیف 4 هزار تومان می‌باشد. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

50% تخفیف چیلیوری در اهواز

مخصوص سفارش اول و سقف تخفیف 10 هزار تومان می‌باشد. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
چیلیوری
کد تخفیف منقضی شده

50% تخفیف چیلیوری در رشت

مخصوص سفارش اول و سقف تخفیف 10 هزار تومان می‌باشد. برای ورود به وبسایت چیلیوری بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.