1500 تومان تخفیف پول تیکت

مخصوص بزرگسالان اعتبار دوشنبه 15 آبان ماه