25% تخفیف فرادرس

25% تخفیف ویژه 9 آموزش جدید فرادرس. آموزش الکترونیک صنعتی و مبدل‌ها. آموزش اصول نگارش مقاله علمی. آموزش کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی. آموزش برنامه‌نویسی PLCهای سری دلتا با نرم‌افزار WPLSoft. آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی. آموزش کاربردی برنامه‌ریزی راهبردی شهر. آموزش پایه‌ای عکاسی. آموزش آکوستیک (صوت‌شناسی – Acoustics). آموزش آزمایش فاکتوریل (چند عاملی) در علوم گیاهی و دامی با نرم‌افزار SAS