3 هزار تومان تخفیف بلیت استخر و پارک آبی

به مناسبت روز دانش آموز تحویل کد رزرو بلیت به متصدی استخر مهلت تا 19 امشب