30% تخفیف سفارش غذا ریحون

سقف تخفیف 8 هزار تومان می باشد. مهلت استفاده تا 17 آبان ماه