6 هزار تومان تخفیف سفارش غذا ریحون

حداقل خرید 12 هزار تومان مهلت استفاده تا 30 آبان ماه