مکالمه رایگان ایرانسل برای مناطق زلزله زده

در استان های ایلام و کرمانشاه مخصوص تماس های درون شبکه ای ایرانسل