50% تخفیف مخصوص اپلیکیشن

پس از نصب اپلیکیشن و سفارش غذا از 50% تخفیف برخوردار می شوید. مهلت استفاده یکشنبه الی سه شنبه از ساعت 12:00 تا 16:00 سقف خرید 50 هزار تومان