10% تخفیف محصولات دیجی کالا

سقف تخفیف 20 هزار تومان ویژه سبدهای خرید بیش از 100هزار تومان فقط یک بار استفاده