15 هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالاتر از 100 هزار تومان