40% تخفیف تاچسی ویژه اهواز

مخصوص اهواز فقط در ساعات طلایی صبح‌ها از 7 تا 10 عصرها از 14 تا 16 تا پایان هفته