5% تخفیف بیشتر تخفیفان

سقف تخفیف 10 هزار تومان است.