5 هزار تومان تخفیف سفر اول کارپینو ویژه نمایشگاه رسانه دیجیتال

اگر مبدا یا مقصد اولین سفرتان را مصلی انتخاب کنید،می توانید از 5 هزار تومان تخفیف کارپینو بهره‌مند شوید.