50% تخفیف اپلیکیشن اسنپ فود

مخصوص سفارش اول. تا سقف خرید 20 هزار تومان