هر 100 هزار تومان خرید 10 هزار تومان تخفیف

برای سفارش‌های بیشتر از 200 هزار تومان سقف تخفیف تا 100 هزار تومان