25% تخفیف مخصوص دانشگاه صنعتی اصفهان تپسی

اگر مبدأ یا مقصدتان دانشگاه صنعتی اصفهان است،میتوانید از این کد تخفیف استفاده کنید. برای 10 سفر قابل استفاده می‌باشد.