5 هزار تومان تخفیف تپسی مخصوص رفتن به مراکز انتقال خون